Guy Kremer


Guy Kremer

לזכרו של גיא

חלפה שנה בלי נוכחותו הפיזית של גיא - מפעל חיים שנעצר באחת.

הרוח עדיין מרחפת, הזיכרון עדיין טרי ואפילו ספריית העבודות בשרת החברה עדיין קיימת ונגישה לעובדי החברה המבקשים לעיין ביצירות איכות.

למרבה הכאב הספרייה איננה מתחדשת, החיוך איננו פוקד אותנו ואין עוד עם מי להיוועץ בקצה השפיץ של הדברים.

גיא הצטרף לפעילות חברת אבנת דלויטוש אבטחת נתונים, העוסקת בתפישות ופתרונות הגנה מתודולוגים וטכנולוגים למערכי תקשוב ארגוניים, כאמצעי לשמר יכולות עסקיות עד להבשלת פרות הפיתוח בחברת ההזנק "זהות" פרי יוזמתו. בהמשך, העמיק מעורבותו בפעילות החברה ונראה היה כי אף מצא סיפוק בעשייתו (באותם פרויקטים שלא נכללו בקטגוריה של "הפרויקט הזה לא מעניין בכלל" כפי שנהג לעיתים לומר).

תרומתו של גיא לאבנת כמנהיג טכנולוגי מוביל הייתה מרשימה. הבנה בנושאים טכניים חדשים נרכשה ללא כל מאמץ נראה לעין וכאילו אגב אורחה. המבנה הרהוט של עבודותיו שקף מן הסתם את דרך חשיבתו: צלולה ובהירה, חדה וחריפה, מקיפה אך מדודה, כוללת אך מכילה את כל הפרטים, בלתי מתפשרת אך ישימה ומעל הכל יצירתית ומחדשת.

יכולת הניתוח הבהירה של מערכת נתונה, משלב הפירוק לגורמי הסיכון, דרך הצבת חלופות פתרונות ועד למענה הנבחר היוו חוויה אמיתית לכל מי שהתחכך עם גיא בעבודותיו, חוויה ייחודית שאין לה תחליף.

גיא זכה אותנו בנוכחותו המרשימה והמקסימה הייחודית כל כך והאמיתית כל כך ודרכו התאפשר לנו לעיתים לחוות חוויות קסם מעולמות רחוקים ותרבויות זרות, לצד גילויי עמדה נחרצים הנוגעים לחיי היום יום. מי ייתן ועולמנו יתברך בעוד כמה מסוגו של גיא כדי שנוכל לחסות בצלם.

אורי נאמן


המשך תולדות חיים חזרה לתפריט הראשי